Giới thiệu

SQL.edu.vn là nơi lưu giữ những kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình học và làm việc của tác giả. Nội dung tập trung vào các chủ đề về truy vấn, lập trình, quản trị cơ sở dữ liệu (SQL & Database), Data, BI và những công nghệ liên quan mới nhất hiện nay. Áp dụng SQL và những công nghệ liên quan để giải quyết các bài toán trong thực tế. Chia sẻ lên đây là cách để ghi nhớ kỹ hơn, tìm kiếm dễ hơn và hi vọng có thể giúp được mọi người.