Category: OBIEE

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

Tạo-Report-trong-BI-Publisher 0

Cách tạo báo cáo trong BI Publisher

Cách tạo một báo cáo trong BI Publisher từ nguồn dữ liệu Microsoft SQL Server, Oracle Database… 1. Tạo Data Model; 2. Tạo Report.

Add-Data-Source 0

Cách thiết lập nguồn dữ liệu trong BI Publisher

Trước khi bắt đầu phát triển báo cáo, nguồn dữ liệu phải được thiết lập trong BI Publisher. Nguồn dữ liệu chỉ đơn giản là một kết nối đến cơ sở dữ liệu.