Cài đặt Oracle Database và SQL Developer

Cài đặt Oracle Database 19c trên Windows 10

Oracle Database (thường được gọi là Oracle) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hoạt động theo mô hình khách chủ và được phát triển bởi Tập đoàn Oracle. Ngôn ngữ truy vấn chính là PL/SQL.

Cách Tải

 • Tải file: WINDOWS.X64_193000_db_home.zip (phiên bản mới nhất đến thời điểm hiện tại và sử dụng cho việc học tập).
 • Hoặc tải liên kết từ Oracle. Lưu ý: phải đăng nhập trước khi tải, nếu chưa có tài khoản thì đăng ký tại đây.

Cài đặt

 • Giải nén file WINDOWS.X64_193000_db_home.zip vừa tải về, sau đó tạo đường dẫn thư mụccopy các file vừa giải nén vào như hình bên dưới:
Nhấp chuột phải vào setup.exe (1) > Run as administrator (2)
Create and configure a single instance database. (1) > Next (2)
Server class (1) > Next (2)
Advanced install (1) > Next (2)
Enterprise Edition (1) > Next (2)
Use Virtual Account (1) > Next (2)
Oracle base khai báo đường dẫn D:\app\oracle\ (1) > Next (2)
General Purpose / Transaction Processing (1) > Next (2)
Global database nameOracle system identifier (SID) khai báo orcl (1) > Next (2)
Tab Memory (1) > Bỏ check Enable Automatic Memory Management và khai báo bộ nhớ RAM tại Allocate memory (2)
Tab Character sets (1) > Use Unicode (AL32UTF8) (2)
Tab Sample schemas (1) > Check Install sample schemas in the database (2) > Next (3)
File system (1) > Specify database file location khai báo đường dẫn D:\app\oracle\oradata (2) > Next (3)
Bỏ check Register with Enterprise Manager (EM) Cloud Control > Next
Check Enable Recovery (1) > File system (2) > Recovery area location khai báo đường dẫn D:\app\oracle\recovery_area (3) > Next (4)
Use the same password for all accounts (1) > Khai báo PasswordConfirm password (2) vd Admin123 > Next (3)
Chờ vài giây
Nhấp Install
Chờ vài giây
Hoàn thành
Chắc chắn rằng OracleOraDB19Home1TNSListenerOracleServiceORCL đang Running (Start > Run > Services.msc > Enter) trước khi thực hiện các bước tiếp theo

Mở khóa và đặt mật khẩu cho tài khoản hr

 • Mở màn hình Command Prompt (Start > Run > cmd > Enter) rồi lần lượt thực hiện 2 lệnh bên dưới:
sqlplus / as sysdba
alter user hr identified by hr account unlock;
Mật khẩu của tài khoản hr là hr
 • Tương tự có thể mở khóa và đặt mật khẩu cho các tài khoản khác vd như sys (thay hr bằng sys)…

Cài đặt SQL Developer 19.4 trên Windows 10

SQL Developer là một môi trường phát triển tích hợp để làm việc với SQL trong cơ sở dữ liệu Oracle.

Cách Tải

 • Tải file: sqldeveloper-19.4.0.354.1759-x64.zip (phiên bản mới nhất đến thời điểm hiện tại và miễn phí).
 • Hoặc tải liên kết từ Oracle. Lưu ý: phải đăng nhập trước khi tải, nếu chưa có tài khoản thì đăng ký tại đây.

Cài đặt và kết nối

 • Giải nén file sqldeveloper-19.4.0.354.1759-x64.zip vừa tải về:
Nhấp chuột phải vào sqldeveloper.exe (1) > Run as administrator (2)
Chọn biểu tượng dấu cộng (1) > New Database Connection… (2)
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự (mật khẩu là hr)
Giao diện viết code

Bài tiếp theo:

3 Responses

 1. khai says:

  khởi động run as không được bấm vào xong là nó không hiển thị nội dung gì mong admin giúp đỡ

  • SQL says:

   Tại bước nào vậy bạn? Nếu đã cài đặt xong bạn kiểm tra 2 dịch vụ OracleOraDB19Home1TNSListenerOracleServiceORCL ở trạng thái Running chưa nhé.

 2. Thien says:

  Thanks Bac nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *