Tagged: CRM

Odoo Enterprise 4

Cài đặt Odoo Community

Odoo Community (Odoo ERP, Open ERP, Odoo CRM): phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở, hướng dẫn tải và cài đặt trên Windows 10.