Tagged: LIKE

0

LIKE – Toán tử

Toán tử LIKE trong Microsoft SQL Server dùng để so sánh: % đại diện cho không hoặc nhiều ký tự, _ đại diện cho 1 ký tự, sử dụng LIKE kết hợp với ESCAPE.