Tagged: TOP

0

TOP – Mệnh đề

Mệnh đề TOP trong Microsoft SQL Server dùng để giới hạn số dòng kết quả, thường sử dụng với mệnh đề ORDER BY.