INTERSECT – Mệnh đề

1. Mô tả

  • Mệnh đề INTERSECT trả về những dòng có trong kết quả của cả 2 bên (phần màu vàng).

2. Cú pháp

SELECT Tên_cột
FROM Tên_bảng_1
INTERSECT
SELECT Tên_cột
FROM Tên_bảng_2

3. Ví dụ

  • Liệt kê những nhân viên đang làm công việc mà công việc này đã được làm trước đó
SELECT EMPLOYEE_ID, JOB_ID
FROM EMPLOYEES
INTERSECT
SELECT EMPLOYEE_ID, JOB_ID
FROM JOB_HISTORY

Xem thêm các mệnh đề: UNION, EXCEPT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *