Cài đặt Microsoft SQL Server và SSMS

1. Cài đặt Microsoft SQL Server 2019 trên Windows 10

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ (RDBMS – Relational Database Management System) hoạt động theo mô hình khách chủ (Client – Server) và được phát triển bởi Microsoft. Ngôn ngữ truy vấn chính là ANSI SQL và T-SQL.

Tải SQL Server 2019 Express (phiên bản mới nhất đến thời điểm hiện tại và miễn phí).

Bắt đầu cài đặt:

Nhấp chuột phải vào SQL2019-SSEI-Expr.exe (vừa tải ở trên) > Run as administrator
Download Media
Chọn đường dẫn lưu tập tin > Download
Chờ vài giây
Open folder để mở đường dẫn tập tin vừa tải
Nhấp chuột phải vào SQLEXPR_x64_ENU.exe > Run as administrator
Nhấp Ok để tiến hành cài đặt
Installation > New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation
I accept the license terms and Privacy Statement > Next
Use Microsoft Update to check for updates (recommended) > Next
Để vượt qua bước này tạm thời tắt Windows Firewall theo các bước bên dưới
Vào Check firewall status
Turn Windows Defender Firewall on or off
Chọn 2 mục Turn off Windows Defender Firewall (not recommended) > OK
Sau khi tắt Firewall > quay lại màn hình cài SQL nhấp Re-run để tiếp tục
Next
Đặt tên và ID cho instance (nên để giống nhau ví dụ SQL1) tại 2 ô Named instanceInstance ID > Next
Startup Type chọn Automatic > Next
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự (mật khẩu ví dụ 123 đặt cho tải khoản SA, tài khoản mặc định của SQL)
Chờ vài giây
Hoàn thành

2. Cài đặt SSMS 18.5 trên Windows 10

SSMS (SQL Server Management Studio) là giao diện quản trị CSDL chính của Microsoft SQL Server, cung cấp giao diện đồ họa hỗ trợ các tác vụ quản trị, cấu hình và tương tác với CSDL.

 • Quản trị các thể hiện (Instance).
 • Quản trị các đối tượng (Database, Table…).
 • Sử dụng Query Window để thực hiện các câu lệnh.

Tải SSMS 18.5 (phiên bản mới nhất đến thời điểm hiện tại và miễn phí).

Bắt đầu cài đặt:

Nhấp chuột phải vào SSMS-Setup-ENU.exe (vừa tải ở trên) > Run as administrator
Install
Chờ vài giây
Hoàn thành
Mở SSMS
Server type: Database Engine
Server name: .\SQL1 (dấu chấm có thể thay bằng tên máy tính)
Authentication: SQL Server Authentication
Login: SA
Password: 123 (là mật khẩu khai báo ở trên)
Chọn Connect
Hoàn thành kết nối
 • Có thể sử dụng lệnh sau để kiểm tra phiên bản của Microsoft SQL Server:
SELECT
	SERVERPROPERTY('Edition') AS Edition,
	SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS ProductVersion,
	SERVERPROPERTY('ProductLevel') AS ProductLevel
GO
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự (số (4) Execute có thể thay bằng phím F5)

3. Restore Database

3.1 Restore Database AdventureWorks2017 và QLSinhVien (bằng giao diện)

Tải các Database (miễn phí) AdventureWorks2017.bakQLSinhVien.bak dùng để thực hành trong quá trình học.

 • Thực hiện các bước bên dưới để tạo database AdventureWorks2017:
Nhấp chuột phải vào Database > Restore Database…
Device > (dấu ba chấm)
Add
Chọn đường dẫn lưu Database vừa tải ở trên > OK
OK
Restore > OK
Hoàn thành
Database AdventureWorks2017 đã thể hiện
 • Restore Database QLSinhVien tương tự như trên.

3.2 Restore Database QLBanHang và HumanResource (bằng lệnh)

Tải các tập tin (miễn phí) QLBanHang.sqlHumanResource.sql để tạo Database dùng thực hành trong quá trình học.

 • Thực hiện các bước bên dưới để tạo Database QLBanHang:
Nhấp chuột phải vào QLBanHang.sql > Open with > Notepad
Sao chép đoạn mã trong Notepad vừa mở dán vào mục số (2) (thực hiện lần lượt theo số thứ tự)
Nhìn thấy thông báo Query executed successfully là đã hoàn thành
Nhấp chuột phải vào Database > Refresh
Database QLBanHang đã thể hiện
 • Tạo Database HumanResource tương tự như trên.

Xem thêm các bước cài đặt Oracle Database và SQL Developer

4 Responses

 1. Thảo viết:

  Xin chào, tôi gặp rắc rối trong việc install SSMS. Cụ thể khi đúp chuột thay vì hiện “Welcome install…” với Location nhưng tôi luôn hiện “Loading package, please wait.” và nó vẫn chạy như vậy cho dù có mở máy cả ngày. Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Admin.

 2. nguyễn HỮU viết:

  cho minh hỏi ssms mình tải về và cài đặt nhưng thiếu SQL Server Configuartion Manager là sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *