Hệ thống báo cáo trên Power BI Report Server (PBIRS)

1. Giới thiệu

Power BI là một nền tảng (Platform) để trực quan hóa dữ liệu (Dashboard), phân tích (Analytics), phát triển báo cáo (Reports), đưa ra các dự báo tương lai dựa vào mô hình dữ liệu và các thuật toán ‘Machine Learning’ được phát triển bởi tập đoàn Microsoft.

Về cách tiếp cận để triển khai Power BI có thể chia làm 2 hướng:

  • Trên mây (Cloud): dữ liệu Cty bạn được chuyển lên máy chủ Microsoft (Dataset – tệp có phần mở rộng .pbix). Tốn chi phí về giấy phép Power BI, tham khảo thêm giá tại đây: https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/
  • Tại chỗ (On-Premises): dữ liệu Cty bạn được lưu trữ tại máy chủ Cty bạn đang quản lý. Giấy phép miễn phí theo chính sách Developer của Microsoft.

Trong bài này sẽ hướng dẫn tiếp cận theo hướng triển khai tại chỗ theo cách miễn phí.

2. Cách tải

Download Power BI
Chọn Download
Chọn lần lượt PowerBIReportServer.exePBIDesktopRS_x64.msi > Next để tải về máy
  • Tải và tham khảo Dataset Sales_Report_01.pbix (3 báo cáo về Sales đã được phát triển trên Power BI Desktop RS).

3. Cài đặt Power BI Report Server (PBIRS)

Sử dụng để cài đặt Ứng dụng và CSDL cho hệ thống báo cáo.

Chạy tệp PowerBIReportServer.exe rồi thực hiện lần lượt như hình bên dưới:

Nhấp đúp tệp PowerBIReportServer.exe để cài đặt
Install Power BI Report Server
Chọn Developer > Next
I accept the license terms > Next
Next
Install
Chờ vài giây
Configure report server
Server Name: tên máy chủ Power BI, dòng còn lại để mặc định như hình > Connect
Khởi động PBIRS
Service Account: chọn như hình > Apply
Web Service URL: chọn như hình > Apply
Database > Nhấp Change Database
Chọn Create a new report server database > Next
Server Name: khai báo tên Database Instance và tài khoản SQL > Test Connection > OK
Đặt tên CSDL máy chủ Power BI > Next
Khai báo tài khoản kết nối SQL > Next
Next
Finish
Apply
Web Portal URL > Apply
http://LAPTOP:80/Reports (có thể thay tên máy tính bằng IP LAN, trường hợp này là: http://192.168.1.999:80/Reports): được sử dụng để truy cập vào hệ thống báo cáo
Sử dụng trình duyệt để truy cập theo đúng Web Portal URL bên trên của bạn. Tại đây có thể:
– Upload các báo cáo (tệp có phần mở rộng .pbix) được phát triển theo hướng dẫn bên dưới;
– Phân quyền cho các tài khoản khác truy cập;
– Lên lịch làm mới dữ liệu.

Sử dụng SSMS để xem CSDL của máy chủ Power BI:

CSDL máy chủ Power BI

4. Cài đặt Power BI Desktop RS

Power BI Desktop RS sử dụng để phát triển Dashboard, Report.

Chạy tệp PBIDesktopRS_x64.msi rồi thực hiện lần lượt như hình bên dưới:

Nhấp đúp tệp PBIDesktopRS_x64.msi để cài đặt
Next
I accept the terms in the License Agreement > Next
Next
Install
Chờ vài giây
Finish

5. Phát triển báo cáo từ Power BI Desktop RS

Sau khi cài đặt xong, ngoài Desktop sẽ có biểu tượng Power BI Desktop RS (có chữ RS).

Lưu ý: không sử dụng Power BI Desktop (phiên bản dùng cho ‘Cloud’ – biểu tượng gạch chéo bên dưới) để phát triển báo cáo, vì khi Upload lên Web Portal URL sẽ báo lỗi phiên bản.

Sử dụng Power BI Desktop RS (có chữ RS) để phát triển báo cáo.
Giao diện sau khi mở Power BI Desktop RS.
Chọn Home > Get data > SQL Server
Khai báo thông tin kết nối đến Database Instancetên CSDL. Chọn DirectQuery > OK
Chọn các Table, View liên quan > Load
Khu vực sử dụng để phát triển báo cáo
Khu vực sử dụng để tạo Data Model (mối quan hệ giữa các Table, View)
Sau khi phát triển xong báo cáo > Lưu lại. Phần này có thể tham khảo thêm tại Sales_Report_01.pbix đã tải ở trên.

6. Upload Dataset lên Web Portal URL

Sử dụng Web Portal URL để chuyển báo cáo lên.

Truy cập vào Web Portal URL > Chọn Upload > Chọn Dataset Sales_Report_01.pbix đã tải ở trên (hoặc Dataset báo cáo của bạn).
Sau khi Upload thành công báo cáo sẽ xuất hiện tại đây. Nhấp vào để xem.
(Có thể tạo các thư mục theo từng bộ phận/ vai trò để dễ quản lý).
Nút Refresh để làm mới dữ liệu. Trang Sales Overview (tổng quan).
Trang Customer Details (theo khách hàng).
Trang Product Details (theo sản phẩm).

Đến đây bạn đã xem được báo cáo từ các máy tính hoặc thiết bị di động khác (như điện thoại, iPad) thông qua trình duyệt và trong phạm vi mạng nội bộ (có thể thay tên máy bằng IP LAN để kết nối). Có thể tạo thêm các tài khoản User trên Windows và phân quyền trên Web Portal URL để truy cập. Trường hợp Cty bạn có hệ thống Users Active Directory có thể phân quyền thông qua đó.

7. Triển khai Power BI trên thiết bị di động qua Internet, 3G

Để xem được báo cáo mọi lúc, mọi nơi qua Internet/ 3G bạn cần NAT Port tương ứng ra mạng ngoài (IP WAN).

Truy cập vào Modem (vd ở đây là Modem FPT, các Modem khác thực hiện tương tự). Phần này nếu chưa biết bạn cần hỗ trợ thêm từ các nhà mạng/ bộ phận CNTT để đảm bảo mọi thứ đang được kiểm soát.

Thực hiện lần lượt từ trên xuống: khai báo thông tin IP LAN, PORT máy chủ Power BI đã cài ở các bước trên.

Kiểm tra IP WAN của bạn:

IP WAN (có thể lưu ý thêm nếu là IP động)

Trên thiết bị di động > Vào Apple Store/ Google Play để tải Power BI:

Power BI sau khi được tải về từ Apple Store
Khai báo Web Portal URL của IP WAN, đặt Tên hiển thị > Kết nối với máy chủ.
Khai báo tài khoản đăng nhập Windows > Kết nối với máy chủ.
Sau khi kết nối thành công bạn sẽ thấy xuất hiện báo cáo tại đây.
Xem trang Sales Overview từ điện thoại.
Xem trang Customer Details từ điện thoại.
Xem trang Product Details từ điện thoại.

Power BI khi xem trên điện thoại khá thân thiện. Ngoài ra để trải nghiệm tốt hơn, từ Power BI Desktop RS bạn cũng có thể thiết kế các Dashboard, Report dành riêng cho thiết bị di động. Để bảo mật, chuyên nghiệp hơn bạn có thể cấu hình thêm Domain, SSL thay cho IP.

Bài tiếp theo:

  • Triển khai Power BI trên môi trường Cloud.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *