Tự động sao lưu và giữ lại các tệp dữ liệu gần nhất trong SQL Server

Với một sản phẩm phần mềm về cơ bản sẽ có 2 phần:

  • Phần giao diện người dùng (Mobile App/ Web App/ Windows Forms App)
  • Phần dữ liệu (Database)

Phần giao diện người dùng trường hợp bị hư hỏng/ xóa bạn có thể liên hệ với bộ phận phát triển phần mềm/ đối tác sẽ được hỗ trợ cài đặt lại dễ dàng. Nhưng đối với phần dữ liệu khi đã hư hỏng/ xóa thì không ai có thể giúp được, mà bạn phải nhập lại tất cả. Như vậy giả định phần mềm của bạn đã hoạt động trong vài năm và bạn sẽ nhập lại tất cả dữ liệu trong vài năm đó, điều đó tốn khá nhiều thời gian và cả những vấn đề liên đới sau đó.

Nội dung bên dưới sẽ hướng dẫn bạn cách để tự động sao lưu (Backup) và giữ lại các tệp dữ liệu gần nhất trong khoảng thời gian được chỉ định trên SQL Server. Để trường hợp có xảy ra sự cố về hư hỏng/ xóa dữ liệu bạn sẽ phục hồi (Restore) lại dễ dàng.

Hướng dẫn tự động sao lưu và giữ lại các tệp dữ liệu gần nhất trong SQL Server

Đầu tiên bạn khởi động SQL Server Agent trong phần quản lý dịch vụ của Windows (Start > Run > services.msc > Enter):

SQL Server Agent
SQL Server Agent

Tiếp theo sử dụng công cụ SSMS để vào phần quản trị CSDL:

Tự đông sao lưu và giữ lại các dữ liệu gần nhất trong SQL Server
Nhấp chuột phải vào Maintenance Plans > Maintenance Plan Wizard
Sao lưu tự đông và giữ lại các dữ liệu gần nhất trong SQL Server
Next
Sao lưu và phục hồi dữ liệu trong SQL Server
Thực hiện lần lượt theo số thứ tự
Hướng dẫn Backup Database SQL Server 2019
Vd mỗi ngày sao lưu 1 tệp vào lúc 12h30 trưa
Backup Database SQL Server
Next
Backup Database là gì
Các tùy chọn như trong hình (sao lưu đầy đủ) > Next
Hướng dẫn Backup Database SQL Server
Next
Backup SQL Server 2019
Chọn CSDL cần sao lưu
Backup Database SQL Server 2019
Chọn đường dẫn lưu CSDL
Auto Backup Database SQL Server
Compress backup (tùy chọn này để tệp sao lưu được nén lại nhỏ hơn) > Next
Auto Backup Database SQL Server 2019
Chỉ giữ lại dữ liệu trong 7 ngày gần nhất (7 tệp sao lưu gần nhất)
Auto Backup SQL Server
Next
Auto Backup SQL Server 2019
Finish
Backup and Restore là gì
Close
Backup SQL Server
Full Backup đã xuất hiện

Bước tiếp theo bạn cần khởi động cái Job (trong SQL Server Agent) được tạo ra tương ứng trong lần đầu tiên để kích hoạt nó:

How to Backup Database in SQL Server
Nhấp chuột phải vào Full Backup.Subplan_1 > Start Job at Step…
Cách Backup Database SQL Server 2019
Job đã được khởi động thành công
Backup auto SQL Server 2019
Vào thư mục lưu tệp sao lưu để kiểm tra

Và như vậy bạn sẽ có 7 tệp sao lưu tương ứng với 7 ngày gần nhất, trong đó mỗi tệp sẽ chứa toàn bộ dữ liệu từ trước đó đến 12h30 của ngày hôm đó. Và tất nhiên bạn có thể điều chỉnh lại thời điểm, tần suất sao lưu/ bổ sung các tùy chọn sao lưu như Differential Backup, Transaction Log Backup cho phù hợp với mức độ quan trọng của dữ liệu và nhu cầu thực tế tại tổ chức/ doanh nghiệp bạn.

Bài tiếp theo:

  • Hướng dẫn tự động chuyển dữ liệu Backup lên Google Drive/ OneDrive (Cloud)
  • Hướng dẫn phục hồi (Restore) dữ liệu trong SQL Server

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *