Kiểm tra kết nối từ máy trạm vào máy chủ CSDL

1. Hiện trạng

Tình huống như sau, khi bạn đã cài đặt xong Microsoft SQL Server trên máy chủ (Server) nhưng ở các máy trạm (Client) không có phần mềm/ công cụ nào để kiểm tra kết nối giữa Client và Server có thông với nhau hay không?

2. Giải pháp

  • Tạo một tập tin ví dụ Test.txt
  • Đổi đuôi .txt thành đuôi .udl (Universal Data Link)
  • Chạy tập tin và thực hiện lần lượt theo số thứ tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *