Cách thiết lập Email trong BI Publisher

Để gửi được báo cáo qua Email và tạo các Report Job (Schedule) trong BI Publisher bạn cần thiết lập một SMTP Server.

Yêu cầu: chuẩn bị một tài khoản Gmail để thiết lập các nội dung bên dưới.

1. Trên Gmail

 • Đăng nhập vào Gmail và bỏ xác minh đăng nhập 2 bước (bỏ phần xác thực qua SMS khi đăng nhập).
Cho phép ứng dụng kém an toàn

2. Trên BI Publisher

Đăng nhập vào: http://localhost:9502/xmlpserver

 • Administration (1) > Email (2):
 • Email (1) > Add Server (2):
 • Thực hiện lần lượt theo số thứ tự bên dưới. (1) lưu ý các thông số kết nối SMTP Server của Gmail:
  – Server Name: đặt tên tùy ý
  – Host: smtp.gmail.com
  – Port: 587
  – Secure Connection: TLS Required
  – Username: địa chỉ Gmail
  – Password: mật khẩu Gmail
 • Trường hợp sử dụng Email của Office 365 thì các thông số như sau:
  – Server Name: đặt tên tùy ý
  – Host: smtp.office365.com
  – Port: 587
  – Secure Connection: TLS Required
  – Username: địa chỉ Email
  – Password: mật khẩu Email
 • Hoàn thành khai báo SMTP Server:

Bài tiếp theo:

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *