Replication – Nhân bản dữ liệu

Ngày nay khối lượng dữ liệu được lưu giữ, quản lý và truy cập rất lớn. Các doanh nghiệp/ tổ chức mong đợi dữ liệu luôn trực tuyến và có thể truy cập vô thời hạn, điều này gây áp lực lớn lên các CSDL. Để đáp ứng nhu cầu đó cần thay thế các kỹ thuật/ công nghệ cũ đã lỗi thời và kém hiệu quả bằng các kỹ thuật/ công nghệ mới nhanh nhẹn hơn. Microsoft SQL Server Replication là một trong những kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu này.

Mộ số thuật ngữ

Publisher: là máy chủ CSDL nguồn để chuyển hoặc sao chép dữ liệu sang máy chủ CSDL đích (Subscriber).

Subscriber: là máy chủ CSDL đích để nhận dữ liệu hoặc bản sao từ máy chủ CSDL nguồn (Publisher).

Article: là đối tượng trong CSDL như Table, View, Stored Procedure được nhân bản từ Publisher sang Subscriber.

Distributor: là máy chủ CSDL trung gian hoạt động như một kho lưu trữ để nhân bản dữ liệu từ một hoặc nhiều Publisher. Chịu trách nhiệm phân phối dữ liệu đến một hoặc nhiều Subscriber và duy trì tính nhất quán, toàn vẹn của dữ liệu.

Ảnh nguồn Internet

Replication là công nghệ sao chép, phân phối dữ liệu và là một trong những giải pháp ‘khôi phục dữ liệu sau thảm họa’ có sẵn trong SSMS rất hữu ích để duy trì bản sao thứ hai hoặc bản sao dự phòng của các đối tượng (Table, View, Stored Procedure) và CSDL.

Nơi thiết lập các dịch vụ Replication

Replication trong Microsoft SQL Server có 4 loại sau:

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *